Menu

Fiat Lux                                                                                        (IN ENGLISH BELOW)

2019

2-kanavainen video, 14 min 36 sek


Kuvat voivat tehdä sokeaksi tai saada näkemään. Kameran etsimen lävitse katsominen ja kuvien tallentaminen on kokemus, jossa voi tuntea intiimin läheisyyden ja ylitsepääsemättömän etäisyyden samanaikaisesti. Etsin, ikkuna tai kuvaruutu; välineen mahdollistamaa olemassaoloa niin yhteisessä jaetussa todellisuudessa kuin sisäisessä ja yksityisessä todellisuudessa (vaikka sähköisesti jatkettuna).  


Teos on ollut esillä Kuvan kevät - ryhmänäyttelyssä Exhibition Laboratory - näyttelytilassa, Helsingissä 3.5. - 2.6.2019.

-


Fiat Lux

2019

2-channel video, 14 min 36 sec


Images can blind or induce vision. Looking through a camera viewfinder and recording images is an experience, where one can feel intimate closeness and unsur-mountable distance simultaneously. Despite the contradiction, this is movement towards something and distance does create ideals.


Screens and images - media - might be an electric extension of an inner, private realm.


The work was exhibited in a MFA graduation show ”Kuvan Kevät” in Exhibition Laboratory, Helsinki, between 3.5. - 2.6.2019.

-